29 دانشگاه برتر کشور بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی تایمز (Times-2019)

29 دانشگاه برتر کشور بر اساس آخرین رتبه بندی جهانی تایمز (Times-2019)

 

ردیفنام دانشگاهرتبه سال
۱دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل351-400
۲دانشگاه صنعتی امیرکبیر501-600
۳دانشگاه کاشان501-601
۴دانشگاه علم و صنعت601-800
۵دانشگاه صنعتی اصفهان601-800
۶دانشگاه علوم پزشکی مشهد601-800
۷دانشگاه صنعتی شریف601-800
۸دانشگاه صنعتی شیراز601-800
۹دانشگاه تبریز601-800
۱۰دانشگاه تهران601-800
۱۱دانشگاه علوم پزشکی تهران601-800
۱۲دانشگاه شهید مدنی آذربایجان801-1000
۱۳دانشگاه فردوسی مشهد801-1000
۱۴دانشگاه گیلان801-1000
۱۵دانشگاه علوم پزشکی ایران801-1000
۱۶دانشگاه اصفهان801-1000
۱۷دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی801-1000
۱۸دانشگاه مازندران801-1000
۱۹دانشگاه شهید بهشتی801-1000
۲۰دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی801-1000
۲۱دانشگاه شیراز801-1000
۲۲دانشگاه الزهرا1001+
۲۳دانشگاه بیرجند1001+
۲۴دانشگاه خوارزمی1001+
۲۵دانشگاه شهید باهنر کرمان1001+
۲۶دانشگاه صنعتی شاهرود1001+
۲۷دانشگاه ارومیه1001+
۲۸دانشگاه یزد1001+
۲۹دانشگاه زنجان1001+
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید