صاحب امتیاز: محمدرضا دانش زاده
دانش آموخته رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
مولف کتاب های کمک آموزشی فیزیک از قبیل تست قرمز، فیزیک پیش دانشگاهی 1 و 2، و … – انتشارات فیاض بخش
پدید آورنده نرم افزار انتخاب رشته و مشاوریار فرهیختگان شریف

فروشگاه اینترنتی فرهیختگان شریف به عرضه نرم افزارهای کمک آموزشی اختصاص دارد. درحال حاضر عمده ترین محصول ارائه شده در این فروشگاه نرم افزارهای «انتخاب رشته و مشاوریار فرهیختگان شریف» و «رغبت‌نمای تحصیل در رشته‌های دانشگاهی فرهیختگان شریف» با مشخصات زیر است:

نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار فرهیختگان شریف:

شماره شناسنامه اثر: 047274-18027ب
شماره پروانه انتشار: 20/18587

نرم‌افزار رغبت‌نمای تحصیل در رشته‌های دانشگاهی فرهیختگان شربف:
شماره شناسنامه اثر: 818027069557
شماره پروانه انتشار: 25210

 

انتخاب رشته
ارائه انتخاب رشته با آزمون و بدون آزمون دانشگاه سراسری و با آزمون دانشگاه آزاد
تسهیل دسترسی و منسجم سازی اطلاعات لازم جهت انتخاب رشته از طریق درج کدرشته محل، ظرفیت، نوع گزینش، تعلق یا عدم تعلق داوطلب به بوم مقابل، رشته محل های پیشنهادی در فهرست خروجی
پنج شیوه از پیش تنظیم شده جهت تسهیل و تسریع فرآیند انتخاب رشته
محاسبه احتمال قبولی داوطلب بر اساس رتبه منطقه ای رتبه کشوری و رتبه در زیرگروه ها در هر یک از رشته های استانی، ناحیه ای، قطبی و کشوری بر اساس استان بومی داوطلب
اعلام نظر در باب بخت قبولی داوطلب در رشته- شهرهای تازه تاسیس
امکان لحاظ الویت به یک تا شش دانشگاه امکان لحاظ الویت به یک تا شش رشته
امکان تخصیص اولویت به رشته – شهرهای بومی
امکان تعیین تعداد رشته- شهرهای مندرج در فهرست خروجی برنامه (100- 400)
امکان تنظیم تناوب رشته- شهرها در هر یک از بازه های احتمالی. به عنوان مثال ، مشاور محترم می تواند نرم افزار را به گونه ای تنظیم نماید که در خروجی آن تنها رشته- شهرهایی مندرج باشند که در آنها ، بخت قبولی داوطلب از درصدی معین ( مثلاً 60%) بیشتر است.
درج علائم ویژه در کنار نام رشته – شهرهایی که در ستون توضیحات دفترچه انتخاب رشته شرایط خاصی برای آنها تصریح شده است. مدلول کلی هر یک از علائم در انتهای فهرست خروجی درج می گردد.
تعیین شیوه ی اعلام بخت قبولی در فهرست خروجی ( در صورت انتخاب گزینه ی « کیفی» بخت قبولی به شیوه ی کیفی و در صورت انتخاب گزینه ی«کمّی» بخت قبولی به شیوه ی کمّی اعلام می گردد.)
ذخیره خروجی نرم افزار (فهرست رشته – شهرهای پیشنهادی) به فرمت Excel و PDF
ارائه جداول آماری برای هر انتخاب رشته.

مشاوریار
امکان مشاهده دفترچه مجازی انتخاب رشته
امکان جستجوی نام یک رشته – گرایش در تمام دانشگاه ها
امکان جستجوی نام یک دانشگاه و مشاهده تمام رشته – گرایش های آن

فهرست داوطلبان
ذخیره سازی اطلاعات کارنامه ای مراجعه کنندگان جهت انتخاب رشته مجدد
امکان ذخیره سازی کل انتخاب رشته های انجام شده به فرمت Excel و PDF
ثبت هزینه های دریافتی از مراجعین.