شرایط و قوانین استفاده

   1. نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار فرهیختگان شریف تحت حمایت قانون حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای است.
   2. نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار فرهیختگان شریف به رده‌ی نرم‌افزارهای کاربردی متعلق است. این نرم‌افزار مجهز به قفل نرم افزاری ست. با خرید هر نسخه از این نرم افزار شماره سریال 12 رقمی یکتا در اختیار خریدار قرار می گیرد. کاربر نرم افزار پس از نصب در اجرای اول پنجره ی فعال سازی را باز کرده و مطابق راهنما شماره سریال وارد نموده و فعال سازی اینترنتی را انجام دهید.
   3. پیش از نصب نرم افزار از سلامت سخت افزاری و صحت عملکرد سیستم عامل ویندوز خود اطمینان حاصل فرمایید. پس از نصب و راه اندازی نرم افزار صدور شماره سریال مجدد جهت نصب بر ویندوز یا سیستمی دیگر امکان پذیر نیست. یادآوری می شود پس از نصب نرم افزار به هیچ وجه نسبت به تغییر ویندوز اقدام نفرمایید.
   4. در ایام رسمی انتخاب رشته آزمون سراسری و آزاد ۱۴۰۰ پشتیبانی تلفنی به مدت ده روز یعنی تا پایان مهلت  انتخاب رشته انجام می پذیرد. ساعات پاسخگویی به پرسشها و اشکالات فنی کاربران در این ایام از هشت صبح تا هشت عصر می باشد. لازم است کاربران پیش از نصب و کاربری نرم افزار نسبت به مطالعه ی راهنمای نصب و راهنمای کاربری بهینه اقدام فرمایید.
   5. نسخه‌ی به‌روز‌نشده‌ی نرم‌افزار انتخاب رشته و مشاوریار فرهیختگان شریف در حال حاضر قابل ارائه است. به‌روزرسانی این نرم‌افزار و انطباق آن با رشته محل‌های مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۰ چهل و هشت ساعت پس از انتشار همه دفترچه های راهنمای انتخاب رشته  از جانب سنجش، به صورت اینترنتی بارگذاری خواهد شد.
   6. مقررات مربوط به حق انصراف مصرف کننده:بنا به بند الف و بند ه از ماده 1 آیین اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی، پس از اتمام فرآیند خرید و ارسال نرم افزار امکان انصراف از خرید وجود ندارد.
   7. خدمات نرم افزاری مختص همین محصول تهیه شده بوده و فرهیختگان شریف در خصوص مشکلات سخت افزاری، ویندوزی، شبکه ای و ویروسی شدن سیستم مشتری هیچ تعهدی ندارد.

  چنانچه نرم افزار رغبت نمای تحصیل در رشته های دانشگاهی را تهیه کرده اید:

  1. <ol.< ol=””></ol.<>
  1. نرم‌افزار غبت نمای تحصیل در رشته های دانشگاهی فرهیختگان شریف تحت حمایت قانون حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای است
  2. نرم افزار رغبت نمای تحصیل در رشته های دانشگاهی به رده‌ی نرم‌افزارهای کاربردی متعلق است. این نرم‌افزار مجهز به قفل نرم افزاری ست. با خرید هر نسخه از این نرم افزار شماره سریال 12 رقمی یکتا در اختیار خریدار قرار می گیرد. کاربر نرم افزار پس از نصب در اجرای اول پنجره ی فعال سازی را باز کرده و مطابق راهنما شماره سریال وارد نموده و فعال سازی اینترنتی را انجام دهید.
  3. پیش از نصب نرم افزار از سلامت سخت افزاری و صحت عملکرد سیستم عامل ویندوز خود اطمینان حاصل فرمایید. پس از نصب و راه اندازی نرم افزار صدور شماره سریال مجدد جهت نصب بر ویندوز یا سیستمی دیگر امکان پذیر نیست. یادآوری می شود پس از نصب نرم افزار به هیچ وجه نسبت به تغییر ویندوز اقدام نفرمایید.
  4. همانگونه که بخش توضیحات بیشتر در بارۀ این محصول درج شده است، به ازای هربار اجرای هر یک از چهار آزمون موجود در نرم افزار یک اعتبار از مجموعه اعتبار خریداری شده کاسته می شود. برای نمونه، اگر نوع محصول انتخابی شما «5 اعتباری» باشد، چنانچه یک مرتبه آزمون 1، یک مرتبه آزمون 2، یک مرتبه آزموم3 و دو بار آزمون 4 را اجرا کنید، سقف اعتبار تعریف شدۀ محصول به پایان می رسد.