نرم افزار انتخاب رشته و مشاوریار شریف ۱۴۰۳

خرید نرم افزار

مشاوریار با قابلت‌های جدید

شرایط خاص،‌نیمه متمرکز و ...

بیشتر بدانید

ویندوز 8 و 8.1

ویندوز 10

ویندوز 11

ویژگی ها و قابلیت های نرم افزار انتخاب رشته و مشاوریار فرهیختگان شریف

اعمال تغییرات و تمهید کارکردهای متناسب با انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۲

 • اعمال تغییرات و تمهید کارکردهای متناسب با انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۲
 • شیوه های تخصصی هفت‌گانه در اجرای فرآیند انتخاب رشته.
 • عدم نیاز به ورود مجدد اطلاعات کارنامه ای داوطلب در صورت تمایل وی به انتخاب رشته مجدد.
 • «فهرست دانش آموزان» با قابلیت چاپ و ذخیره به فرمت Excel و PDF.
 • امکان ذخیره خروجی نرم افزار (فهرست رشته – شهرهای پیشنهادی) به فرمت Excel و PDF
 • تطبیق یافته

  تطبیق داده شده با گزینش بومی ۶۰ درصدی در رشته های پر طرفدار. تطبیق داده شده با گزینش بومی ۸۰ درصدی در سایر رشته ها. تطبیق داده شده با گزینش مرکز محور ۷۰ درصدی در رشته های پیام نور. تطبیق داده شده با گزینش استانی در رشته های شبانه. تطبیق داده شده با گزینش ناحیه ای در رشته های غیر انتفاعی.

 • قابلیت های منحصر به فرد

  سورت رشته- شهرها تحت نظارت عملکردی الگوریتم تعیین مطلوبیت رشته- شهر حساسیت فعال به رتبه در زیر گروه ها – که رقابت اصلی در آنها صورت می گیرد اعلام نظر در باب بخت قبولی داوطلب در رشته- شهرهای تازه تاسیس امکان انتخاب یک تا شش رشته الویت دار و لحاظ آن در خروجی برنامه امکان تنظیم تعداد رشته- شهرهای مندرج در فهرست خروجی برنامه (۱۰۰- ۴۰۰)

 • قابلیت های عمومی

  محاسبه احتمال قبولی بر اساس رتبه منطقه ای رتبه کشوری و رتبه زیرگروه ها امکان حذف رشته ها و رشته – گرایش های نامطلوب داوطلب. امکان حذف استان ها و شهرهای نامطلوب داوطلب. محاسبه بخت قبولی در هر یک از رشته های استانی ، ناحیه ای ، قطبی و کشوری بر اساس استان بومی داوطلب

 • قابلیت های کاربری

  درج علائم ویژه در کنار نام رشته – شهرهایی که در ستون توضیحات دفترچه انتخاب رشته شرایط خاصی برای آنها تصریح شده است. مدلول کلی هر یک از علائم در انتهای فهرست خروجی درج می گردد. امکان تخصیص اولویت به رشته – شهرهای بومی امکان تعیین شیوه ی اعلام بخت قبولی در فهرست خروجی ( در صورت انتخاب گزینه ی « کیفی» بخت قبولی به شیوه ی کیفی و در صورت انتخاب گزینه ی«کمّی» بخت قبولی به شیوه ی کمّی اعلام می گردد).

الگوریتم تصمیم یار مبتنی بر منابع پنچگانه تصمیم گیری

امکان شناسی
امکان سنجی
اولویت سنجی
منسجم سازی
آگاه سازی به ترتیب نسبی

محیط نرم افزار

1
1

روش های انتخاب رشته

1
1

روش های انتخاب رشته

1
1

روش های انتخاب رشته

1
1

صفحه اصلی

1
1

ورود اطلاعات کارنامه

1
1

روش های انتخاب رشته

1
1

روش های انتخاب رشته

1
1

روش های انتخاب رشته

1
1

روش های انتخاب رشته

1
1

روش های انتخاب رشته

1
1

روش های انتخاب رشته

1
1

روش های انتخاب رشته

1
1

روش های انتخاب رشته

1
1

روش های انتخاب رشته

1
1

روش های انتخاب رشته

1
1

محدودیت بر دوره

1
1

محدودیت بر استان

1
1

محدودیت بر رشته

1
1

اولویت بندی

1
1

اولویت بندی

1
1

تنظیمات خروجی

1
1

تنظیمات خروجی

1
1

تنظیمات خروجی

1
1

تنظیمات خروجی

1
1

نمونه پرینت

1
1

نمونه پرینت

1
1

نمونه پرینت

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها