ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی: بررسی واحدهای زمین شناسی و حوادث و فرآیندهای درونی و بیرونی زمین، بررسی پستی و بلندی های زمین و تأثیر آب و هوا روی این پستی و بلندی ها، بررسی دوران های مختلف زمین شناسی، پوشش گیاهی مناطق مختلف زمین و تأثیرشان بر اشکال ناهمواری ها، از جمله فعالیت های کارشناسان این رشته است. مطالعه عوامل مؤثر بر واحدهای زمین شناسی، شناخت حوزه های آبریز، بررسی یخچال ها، بررسی یافته های علوم زمین شناسی و جغرافیا و فیزیک و زیست و شیمی برای پی بردن به شکل قدیمی و کنونی زمین برخی از آموختنی های دانشجویان رشته ژئومورفولوژی را تشکیل می دهند.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید