ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی: بررسی واحدهای زمین شناسی و حوادث و فرآیندهای د…
1394-04-09/توسط فرهیختگان شریف

شیمی گرایش فناوری اطلاعات

شرح
شیمی – فناوری اطلاعات: فناوری اطلاعات شیمی کاربرد فناوری …
1394-04-09/توسط فرهیختگان شریف

توصیفی کلی از شیوه نوین آموزش پزشکی

در این شیوه از روش های نوین آموزشی از جمله ادغام افقی و عمودی…
1394-04-09/توسط فرهیختگان شریف

معرفی رشته مهندسی اپتیک و لیزر

مهندسی اپتیک ولیزر: اپتیک شاخه ای از علم فیزیک است که به مطا…
1394-04-09/توسط فرهیختگان شریف

معرفی اجمالی رشته جدید فناوری اطلاعات سلامت

(Health information technology)

فناوری اطلاعات سلامت چارچوب…
1394-04-09/توسط فرهیختگان شریف

معرفی رشته مهندسی مکاترونیک

معرفی رشته مهندسی مکاترونیک
ساخت - واژه مکاترونیک از نوع آمی…
1394-04-09/توسط فرهیختگان شریف

معرفی رشته علوم مهندسي

رشته علوم مهندسي براي نخستين‌ بار در کشور با چهار گرايش و 12 خ…
1394-04-09/توسط فرهیختگان شریف

چگونه انتخاب رشته کنیم؟

سالها پیش نظام سنجش آموزش عالی کشور، هر داوطلب آزمون سراسری را مجا…
1394-04-09/توسط فرهیختگان شریف

زمان اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال 94

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اتمام فرآیند بر…
1394-04-09/توسط فرهیختگان شریف