فهرست رتبه بندی دانشگاههای برتر صنعتی کشور سال 94-1393

پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) رتبه­ بنـدی سال ۹۴ – ۹۳ دانشگـاه­ هـا و مؤسسـات پژوهشی کشـور را اعلام کرد. فهرست رتبه بندی دانشگاههای برتر صنعتی کشور سال 94-1393 به شرح زیر است:

رتبه نام دانشگاه یا موسسه ی پژوهشی
1 دانشگاه صنعتي امير کبير(پلي تکنيک تهران)
2 دانشگاه صنعتي شريف
3 دانشگاه علم و صنعت ايران
4 دانشگاه صنعتي اصفهان
5 دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
6 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
7 دانشگاه صنعتي شاهرود
8 دانشگاه صنعتي سهند
9 دانشگاه صنعتي شيراز
10 دانشگاه صنعتي مالک اشتر
11 دانشگاه صنعت نفت
12 دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته کرمان
13 دانشگاه صنعتي اروميه
14 دانشگاه صنعتي کرمانشاه
15 دانشگاه صنعتي همدان
16 دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
17 دانشگاه صنعتي اراک
18 دانشگاه صنعتي بيرجند

رتبه بندی دانشگاههای “جامع” کشور

مطابق آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) فهرست رتبه بندی دانشگاههای جامع کشور سال ۹۴-۱۳۹۳ به شرح زیر است:

رتبه نام دانشگاه یا موسسه ی پژوهشی
1 دانشگاه تهران
2 دانشگاه تربيت مدرس
3 دانشگاه شيراز
4 دانشگاه فردوسي مشهد
5 دانشگاه تبريز
6 دانشگاه شهيد بهشتي
7 دانشگاه اصفهان
8 دانشگاه گيلان
9 دانشگاه پيام نور
10 دانشگاه شهيد با هنر کرمان
11 دانشگاه رازي
12 دانشگاه بوعلي سينا
13 دانشگاه اروميه
14 دانشگاه کاشان
15 دانشگاه مازندران
16 دانشگاه شهيد چمران اهواز
17 دانشگاه يزد
18 دانشگاه سمنان
19 دانشگاه زنجان
20 دانشگاه خوارزمي
21 دانشگاه شاهد
22 دانشگاه سيستان و بلوچستان
23 دانشگاه اراک
24 دانشگاه ياسوج
25 دانشگاه کردستان
26 دانشگاه الزهرا (س)
27 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
28 دانشگاه محقق اردبيلي
29 دانشگاه تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان
30 دانشگاه شهرکرد
31 دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
32 دانشگاه بيرجند
33 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
34 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
35 دانشگاه خليج فارس
36 دانشگاه دامغان
37 دانشگاه لرستان
38 دانشگاه ايلام
39 دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
40 دانشگاه علامه طباطبايي
41 دانشگاه حکيم سبزواري
42 دانشگاه زابل
43 دانشگاه مراغه
44 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
45 دانشگاه قم
46 دانشگاه گلستان
47 دانشگاه تفرش
48 دانشگاه هرمزگان
49 دانشگاه ملاير
50 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
51 دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
52 دانشگاه علم و فرهنگ
53 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
54 دانشگاه فسا
55 دانشگاه بجنورد
56 دانشگاه امام صادق (ع)
57 دانشگاه بين المللي امام رضا(ع)
58 دانشگاه علوم انتظامي
59 دانشگاه جهرم
60 دانشگاه سلمان فارسي کازرون
61 دانشگاه سيد جمال الدين اسد آبادي
62 دانشگاه افسري امام علي (ع)
63 دانشگاه ولايت

 

دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی سطح یک

مطابق سطح بندی اعلام شده دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی از جانب وزارت علوم ،47 موسسه و دانشگاه غیر انتفاعی در سطح 1 قرا گرفته اند. اسامی این دانشگاه ها به ترتیب حروف الفبا به این قرار است:
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-اروميه
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-اشراق (بجنورد سابق)
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-اشرفي اصفهاني
دانشكده غیر دولتی غیر انتفاعی-اصول دين
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-البرز
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-امام رضا (ع)
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-امام صادق(ع)
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-ايوانكي
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-آفاق
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-آمل
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-بعثت
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-بينالود
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-جاويد
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-جهاد دانشگاهي اصفهان
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-جهاد دانشگاهي خوزستان
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-چرخ نیلوفری
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-حكيم جرجاني
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-خاتم
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-خيام
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-دانش پژوهان
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-راهبرد شمال
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-رجاء
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-سوره
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-شرق گلستان
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-شمال
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-شمس گنبد
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-شهاب دانش
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-شيخ بهائي
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-صنعتي فولاد
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-صنعتي مازندران
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-صنعتی سجاد
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-طبرستان
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-عقيق
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-علاء الدوله سمناني
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-علامه محدث نوري
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-علم و فرهنگ
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-علم و هنر
دانشكده غیر دولتی غیر انتفاعی-علوم حديث
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-علوم و فنون مازندران
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-غياث الدين جمشيد كاشاني
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-فني كرمان
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-كار (قزوين)
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-گیل
دانشكده غیر دولتی غیر انتفاعی-معارف قرآن و عترت
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-معماري و هنر پارس
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-نبي اكرم(ص)
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-هدف