فهرست رتبه بندی دانشگاههای برتر صنعتی کشور سال 94-1393

پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) رتبه­ بنـدی سال ۹۴ – ۹۳ دانشگـاه­ هـا و مؤسسـات پژوهشی کشـور را اعلام کرد. فهرست رتبه بندی دانشگاههای برتر صنعتی کشور سال 94-1393 به شرح زیر است:

رتبهنام دانشگاه یا موسسه ی پژوهشی
1دانشگاه صنعتي امير کبير(پلي تکنيک تهران)
2دانشگاه صنعتي شريف
3دانشگاه علم و صنعت ايران
4دانشگاه صنعتي اصفهان
5دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
6دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
7دانشگاه صنعتي شاهرود
8دانشگاه صنعتي سهند
9دانشگاه صنعتي شيراز
10دانشگاه صنعتي مالک اشتر
11دانشگاه صنعت نفت
12دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته کرمان
13دانشگاه صنعتي اروميه
14دانشگاه صنعتي کرمانشاه
15دانشگاه صنعتي همدان
16دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول
17دانشگاه صنعتي اراک
18دانشگاه صنعتي بيرجند

رتبه بندی دانشگاههای “جامع” کشور

مطابق آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) فهرست رتبه بندی دانشگاههای جامع کشور سال ۹۴-۱۳۹۳ به شرح زیر است:

رتبهنام دانشگاه یا موسسه ی پژوهشی
1دانشگاه تهران
2دانشگاه تربيت مدرس
3دانشگاه شيراز
4دانشگاه فردوسي مشهد
5دانشگاه تبريز
6دانشگاه شهيد بهشتي
7دانشگاه اصفهان
8دانشگاه گيلان
9دانشگاه پيام نور
10دانشگاه شهيد با هنر کرمان
11دانشگاه رازي
12دانشگاه بوعلي سينا
13دانشگاه اروميه
14دانشگاه کاشان
15دانشگاه مازندران
16دانشگاه شهيد چمران اهواز
17دانشگاه يزد
18دانشگاه سمنان
19دانشگاه زنجان
20دانشگاه خوارزمي
21دانشگاه شاهد
22دانشگاه سيستان و بلوچستان
23دانشگاه اراک
24دانشگاه ياسوج
25دانشگاه کردستان
26دانشگاه الزهرا (س)
27دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
28دانشگاه محقق اردبيلي
29دانشگاه تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان
30دانشگاه شهرکرد
31دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
32دانشگاه بيرجند
33دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
34دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
35دانشگاه خليج فارس
36دانشگاه دامغان
37دانشگاه لرستان
38دانشگاه ايلام
39دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
40دانشگاه علامه طباطبايي
41دانشگاه حکيم سبزواري
42دانشگاه زابل
43دانشگاه مراغه
44دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
45دانشگاه قم
46دانشگاه گلستان
47دانشگاه تفرش
48دانشگاه هرمزگان
49دانشگاه ملاير
50دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
51دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
52دانشگاه علم و فرهنگ
53دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
54دانشگاه فسا
55دانشگاه بجنورد
56دانشگاه امام صادق (ع)
57دانشگاه بين المللي امام رضا(ع)
58دانشگاه علوم انتظامي
59دانشگاه جهرم
60دانشگاه سلمان فارسي کازرون
61دانشگاه سيد جمال الدين اسد آبادي
62دانشگاه افسري امام علي (ع)
63دانشگاه ولايت

 

دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی سطح یک

مطابق سطح بندی اعلام شده دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی از جانب وزارت علوم ،47 موسسه و دانشگاه غیر انتفاعی در سطح 1 قرا گرفته اند. اسامی این دانشگاه ها به ترتیب حروف الفبا به این قرار است:
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-اروميه
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-اشراق (بجنورد سابق)
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-اشرفي اصفهاني
دانشكده غیر دولتی غیر انتفاعی-اصول دين
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-البرز
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-امام رضا (ع)
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-امام صادق(ع)
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-ايوانكي
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-آفاق
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-آمل
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-بعثت
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-بينالود
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-جاويد
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-جهاد دانشگاهي اصفهان
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-جهاد دانشگاهي خوزستان
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-چرخ نیلوفری
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-حكيم جرجاني
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-خاتم
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-خيام
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-دانش پژوهان
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-راهبرد شمال
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-رجاء
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-سوره
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-شرق گلستان
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-شمال
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-شمس گنبد
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-شهاب دانش
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-شيخ بهائي
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-صنعتي فولاد
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-صنعتي مازندران
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-صنعتی سجاد
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-طبرستان
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-عقيق
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-علاء الدوله سمناني
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-علامه محدث نوري
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-علم و فرهنگ
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-علم و هنر
دانشكده غیر دولتی غیر انتفاعی-علوم حديث
دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی-علوم و فنون مازندران
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-غياث الدين جمشيد كاشاني
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-فني كرمان
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-كار (قزوين)
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-گیل
دانشكده غیر دولتی غیر انتفاعی-معارف قرآن و عترت
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-معماري و هنر پارس
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-نبي اكرم(ص)
موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی-هدف