۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

رتبه کلنام دانشگاه
1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
2دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
3دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
5دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
6دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
7دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
8دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
9دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
10دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
11-15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
11-15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان
11-15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
11-15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
11-15دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
16-20دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
16-20دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
16-20دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
16-20دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
16-20دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
21-30دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
21-31دانشگاه علوم پزشکی گلستان
21-32دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
21-33دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان
21-34دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
21-35دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
21-36دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
21-37دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
21-38دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
21-39دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

20 دانشگاه‌ صنعتی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

20 دانشگاه‌ صنعتی برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

رتبه کلنام
1دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2دانشگاه صنعتی شریف
3دانشگاه علم و صنعت ایران
4دانشگاه صنعتی اصفهان
5دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
6-10دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
6-10دانشگاه صنعتی سهند
6-10دانشگاه صنعتی شیراز
6-10دانشگاه صنعتی مالک اشتر
6-10دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
11-15دانشگاه صنعت نفت
11-15دانشگاه صنعتی ارومیه
11-15دانشگاه صنعتی شاهرود
11-15دانشگاه صنعتی قوچان
11-15دانشگاه صنعتی کرمانشاه
16-20دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
16-20دانشگاه صنعتی اراک
16-20دانشگاه صنعتی بیرجند
16-20دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
16-20دانشگاه صنعتی همدان

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ دانشگاه‌ جامع برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

1395-1396

 

رتبه کلنام
1دانشگاه تهران
2دانشگاه تربیت مدرس
3دانشگاه شیراز
4دانشگاه فردوسی مشهد
5دانشگاه تبریز
6دانشگاه شهید بهشتی
7دانشگاه اصفهان
8دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
9دانشگاه کاشان
10دانشگاه بوعلی سینا
11-15دانشگاه رازی
11-15دانشگاه گیلان
11-15دانشگاه یاسوج
11-15دانشگاه الزهرا (س)
11-15دانشگاه سمنان
16-20دانشگاه امام حسین (ع)
16-20دانشگاه مازندران
16-20دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
16-20دانشگاه پیام نور
16-20دانشگاه خوارزمی
21-30دانشگاه ارومیه
21-30دانشگاه شهید باهنر کرمان
21-30دانشگاه شهید چمران اهواز
21-30دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
21-30دانشگاه یزد
21-30مجتمع آموزش عالی زرند
21-30دانشگاه زنجان
21-30دانشگاه سیستان و بلوچستان
21-30دانشگاه شهرکرد
21-30دانشگاه کردستان
21-30دانشگاه مراغه

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

۳۰ واحد برتر دانشگاه آزاد بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

۳۰ واحد برتر دانشگاه آزاد بر اساس آخرین رتبه بندی ISC

(1393-1394)

رتبهنام
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
4دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
5دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
6دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
7دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
8دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
10دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
11دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
12دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
13دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
14دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) – شهرری
15دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
16دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
17دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
18دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
19دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
20دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
21دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
22دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
23دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
24دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
25دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
26دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت لله آملی
27دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
28دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
29دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
30دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده در سایت پایگاه اسنادی جهان اسلام ISC

3 دانشگاه جوان کشور در جمع برترین دانشگاه‌های جوان دنیا بر اساس رتبه‌بندی جهانی تایمز (2018)

3 دانشگاه جوان کشور در جمع برترین دانشگاه‌های جوان دنیا
بر اساس رتبه‌بندی جهانی تایمز (2018)

ردیفنام دانشگاهرتبه سال 2018
1دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل55
2دانشگاه صنعتی اصفهان101-150
3دانشگاه گیلان201-250

*در این رتبه بندی دانشگاه‌های با قدمت کمتر از ۵۰ سال جوان محسوب می‌شوند.