رتبه بندی دانشگاههای برتر علوم پزشکی کشور

مطابق آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) فهرست رتبه بندی دانشگاههای برتر علوم پزشکی کشور سال 94-1393 به شرح زیر است:

رتبهنام دانشگاه یا موسسه ی پژوهشی
1دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
2دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
3دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شيراز
4دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
5دانشگاه علوم پزشکي مشهد
6دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
7دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز
8دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
9دانشگاه علوم پزشکي بقية الله (عج)
10دانشگاه علوم پزشکي کرمان
11دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
12دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
13دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان
14دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
15دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان
16دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بابل
17دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
18دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
19دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گلستان
20دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
21دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر
22دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کردستان
23دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اراک
24دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
25دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايلام
26دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان
27دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
28دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان
29دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز
30دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي
31دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جهرم
32دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار
33دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني فسا
34دانشگاه علوم پزشکي گناباد
35دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جيرفت
36دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید