فهرست رتبه بندی دانشگاههای برتر علوم پزشکی کشور

 

1 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
2 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
3 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شيراز
4 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
5 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
6 دانشگاه علوم پزشکي مشهد
7 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز
8 انشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
9 دانشگاه علوم پزشکي کرمان
10 دانشگاه علوم پزشکي بقية الله (عج)
11 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
12 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
13 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان
14 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
15 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
16 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گلستان
17 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
18 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر
19 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان
20 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان
21 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کردستان
22 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اراک
23 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايلام
24 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان
25 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
26 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
27 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي
28 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود
29 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جهرم
30 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز
31 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جيرفت

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید