رتبه بندی دانشگاههای “جامع” کشور

مطابق آخرین رتبه بندی اعلامی از جانب پایگـاه استنـادی علوم جهان اسلام (ISC) فهرست رتبه بندی دانشگاههای جامع کشور سال ۹۴-۱۳۹۳ به شرح زیر است:

رتبهنام دانشگاه یا موسسه ی پژوهشی
1دانشگاه تهران
2دانشگاه تربيت مدرس
3دانشگاه شيراز
4دانشگاه فردوسي مشهد
5دانشگاه تبريز
6دانشگاه شهيد بهشتي
7دانشگاه اصفهان
8دانشگاه گيلان
9دانشگاه پيام نور
10دانشگاه شهيد با هنر کرمان
11دانشگاه رازي
12دانشگاه بوعلي سينا
13دانشگاه اروميه
14دانشگاه کاشان
15دانشگاه مازندران
16دانشگاه شهيد چمران اهواز
17دانشگاه يزد
18دانشگاه سمنان
19دانشگاه زنجان
20دانشگاه خوارزمي
21دانشگاه شاهد
22دانشگاه سيستان و بلوچستان
23دانشگاه اراک
24دانشگاه ياسوج
25دانشگاه کردستان
26دانشگاه الزهرا (س)
27دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
28دانشگاه محقق اردبيلي
29دانشگاه تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان
30دانشگاه شهرکرد
31دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
32دانشگاه بيرجند
33دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
34دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
35دانشگاه خليج فارس
36دانشگاه دامغان
37دانشگاه لرستان
38دانشگاه ايلام
39دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
40دانشگاه علامه طباطبايي
41دانشگاه حکيم سبزواري
42دانشگاه زابل
43دانشگاه مراغه
44دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
45دانشگاه قم
46دانشگاه گلستان
47دانشگاه تفرش
48دانشگاه هرمزگان
49دانشگاه ملاير
50دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
51دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
52دانشگاه علم و فرهنگ
53دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
54دانشگاه فسا
55دانشگاه بجنورد
56دانشگاه امام صادق (ع)
57دانشگاه بين المللي امام رضا(ع)
58دانشگاه علوم انتظامي
59دانشگاه جهرم
60دانشگاه سلمان فارسي کازرون
61دانشگاه سيد جمال الدين اسد آبادي
62دانشگاه افسري امام علي (ع)
63دانشگاه ولايت

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید