موثرترین دانشگاه‌های جامع کشور بر مبنای رتبه‌بندی پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI)

نوع دانشگاهنام دانشگاه
جامعدانشگاه تهران
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه شیراز
دانشگاه تبریز
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه رازی
دانشگاه بو علی سینا
دانشگاه اصفهان
دانشگاه کاشان
دانشگاه گیلان
دانشگاه یاسوج
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه یزد
دانشگاه مازندران
دانشگاه سمنان
دانشگاه ارومیه
دانشگاه الزهرا(س)
دانشگاه خلیج فارس
دانشگاه محقق اردبیلی
بین المللی امام خمینی (ره)
دانشگاه شهرکرد
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید