موثرترین دانشگاه‌های پزشکی کشور بر مبنای رتبه‌بندی پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI)

نوع دانشگاهنام دانشگاه
پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علوم پزشکی بقیه‌الله(عج)
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید