23 دانشگاه کشور در جمع 938 دانشگاه برتر جهان – براساس رتبه بندی لایدن (2018)

رتبهنام دانشگاه
۱دانشگاه تهران
۲دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳دانشگاه علوم پزشکی ایران
۴دانشگاه صنعتی شریف
۵دانشگاه تربیت مدرس
۶دانشگاه صنعتی اصفهان
۷دانشگاه علم و صنعت ایران
۸دانشگاه فردوسی مشهد
۹دانشگاه شیراز
۱۰دانشگاه تبریز
۱۱دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۲دانشگاه علوم وتحقیقات ایران
۱۳دانشگاه شهید بهشتی
۱۴دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۵دانشگاه اصفهان
۱۶دانشگاه گیلان
۱۷دانشگاه کاشان
۱۸دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۹دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۰دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۱دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۲۲دانشگاه بوعلی سینا
۲۳دانشگاه شهید باهنر کرمان
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید